הנחיות אריזה

הנחיות אריזה ומשטוח

משפחה 

גודל

משקל.

קוטר יחידה  

משקל 

קרטון נטו

  מס' קרטונים 
 בשורה

 (קומה)

מס' שורות

(קומות
 במשטח 

סה"כ

 קרטונים למשטח

מיקום 

כובעים

הערות

פלפל 

70-12 ג'

,60-8 מ"מ 

10

11 

 110

5,11 

 

 M

125-155ג
70-9 מ"מ 

10

11 

 110

5,11 

 

 M1

155-185ג
70-9 מ"מ 

10

11 

 110

5,11 

 

שקול לאריזה 30X40

155-175 ג' 16  יח' בקרטון 

לא לפי קוטר 

 2.5

10

 18

 180

 9,18,27

פלפל ארוז זוגות צהוב ואדום 16 יח'בקרטון קרטון יעודי לאריזה30X40

 L

 185-22ג'

80-10 מ"מ

 5

10

 11

 110

 5,11

 

 Lשקול לאריזה 40X60

 170-18 ג
לא לפי קוטר

 5

5

 22

 110

 9,18,27

פלפל שלשות אדום X3 או מיקס  27 יח בקרטון קרטון יעודי לאריזה 40X60

 XL

 90 מ"מ +

 5

 10

11

 110

 5,11

 

 פלפל ארוז

9*500 

4.5 

 5

26

130 

 6,13

שלשות שני צבעים 

 8*300

 M L

 2.4

 10

21

 210

 7,14,21

זוגות שני צבעים

עגבניה 

אשכול

4-7 עגבניות לאשכול 

5 שכבה אחת 

5

27

 135

 9,18,27

אפשרי אשכול 3 עגבניות אחד לקרטון 

4-7 עגבניות לאשכול 

 5 שתי שכבות

 10

13

 130

6,13 

אפשרי אשכול 3 עגבניותאחד לקרטון

עגבניה ארוזה 

אשכול 

500 גר 

10*500 

5

27 

 135

 9,18,27

אפשרי אשכולות של 3 +2

  עגבניה בודדות

S

47-57 מ"מ 

10

13

 130

6,13 

 

 M

57-62 מ"מ 

10

13

130 

6,13 

 

 L

62-67 מ"מ 

10

13

130 

6,13 

 

 XL

67-72 מ"מ 

10

13

130 

6,13

 

עגבניות שרי אשכול 

אשכול 

6-1 עגבניות לאשכול 

10

21

 210

 7,14,21

אפשרי אשכול 4 עגבניות אחד לקרטון

 

← תוספת משקל לכל יחידת אריזה : 3